คิวงาน ทรีแมนดาวน์ (Three Man Down)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
20 เม.ย. 67 : .Koh Fun Fest / สยามสแควร์ Block i
21 เม.ย. 67 : ร้าน The Moon Bar บางใหญ่
03 พ.ค. 67 : บีซาก้า l ดอนเมือง
04 พ.ค. 67 : The Concert Application presents ฝั่งธนเฟส2 🎩 เทศกาลดนตรีฝั่งธนยักษ์นะ
10 พ.ค. 67 : GOOD สมุทรปราการ I อุดมสุข
18 พ.ค. 67 : BLEND 285 Signature presents Let’s BLEND Signature Fest
23 พ.ค. 67 : บ้านเพื่อนบางกอก l เกษตร-นวมินทร์
25 พ.ค. 67 : ห้องสมุดมหาดไท l มหาดไท