คิวงาน แอมป์ ซีทู (Am seatwo)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : ร้านนาซ่า อ.เมือง จ.ยะลา
23 ก.พ. 67 : ร้านที่ทำการ ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา
25 ก.พ. 67 : งานว่าวนานาชาติ จ.สตูล
27 ก.พ. 67 : งานประจำปีวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) จ.ภูเก็ต
29 ก.พ. 67 : ร้านรีแลกซ์ คอนเนอร์ อ.เมือง จ.สตูล