คิวงาน บีน นภสร (Bean Napason)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
23 ก.พ. 67 : น้ำดื่มสิงห์ PRESENT ZERO WASTE MUSIC CAMPUS TOUR @โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
28 ก.พ. 67 : ร้าน ZOODS จ.ระยอง
29 มี.ค. 67 : LEO HURT FEST 💔 ปิดโหมดเฮิร์ต เปิดโหมดฮีล THUNDER DOME, MUANG THONG THANI