คิวงาน ไดซ์ (DICE)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
24 ก.ค. 67 : BUS | DICE โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา จังหวัดชลบุรี
25 ก.ค. 67 : รายการ POPCORNER Time: 7:00 PM LINE OA: LINE TODAY POP (@linetodaypop) ARTIST: ALL MEMBERS
25 ก.ค. 67 : MXFRUIT | DICE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. 67 : MXFRUIT | DICE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
01 ส.ค. 67 : MXFRUIT | DICE โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี