คิวงาน โฟร์อีฟ (4EVE)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : 13.00 น. WIZ x 4EVE Mini Concert 4EVE At CENTRALWORLD CENTRAL COURT 1st FLOOR
27 ก.พ. 67 : 13.00 น. งานแกลงข่ว The Power Band 2024 Season 4 At คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ *งานปิด
29 ก.พ. 67 : KING POWER *งานปิด งดติดตามศิลปิน