คิวงาน น้ำแข็ง ทิพวรรณ อิ่มสาร (น้ำแข็ง ทิพวรรณ)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
28 ก.พ. 67 : ร้านฤกษเหล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูณร์ (เต็มวง)
29 ก.พ. 67 : ร้านข้าวต้มอูมามิ อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น (เต็มวง)