คิวงาน ลิปตา (LIPTA)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : ร้าน The Moon Asok-Phetburi (Feat. Two Popetorn) กรุงเทพฯ
23 ก.พ. 67 : JOURNEY TO THE UNIVERSE @ CentralwOrld กรุงเทพ
08 มี.ค. 67 : Pattaya Music Festival 2024 เวทีรองพัทยาเหนือ (โค้งโรงแรมดุสิต)