คิวงาน ภูมิมินท์ (Phumin)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
23 ก.พ. 67 : ร่วมใจพัฒนา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
25 ก.พ. 67 : ไร่อมรแคมป์ปิ้ง เฟสติวัล ครั้งที่3 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
29 ก.พ. 67 : สะหวัน โฟล์ค แคมป์ สะหวันนะเขต สปป.ลาว
30 มี.ค. 67 : CAT EXPO ขอนแก่น ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์