คิวงาน ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
23 ก.พ. 67 : งานกราบพระราตุ วัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักรงชัย จ.นครราชสีมา 21:00 น.
25 ก.พ. 67 : งานประจำปี วัดเปร็งราษฎร์บำรุง BAND ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0 22:00 น.