คิวงาน เคลียร์ (Klear)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
20 เม.ย. 67 : Movie On the Beach @ชะอำ จ.เพชรบุรี
23 เม.ย. 67 : MAYA CLUB BY KIBNGSWAY จ.เชียงใหม่
27 เม.ย. 67 : Rock On The Beach Music Festival หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง