คิวงาน เนสกาแฟ ศรีนคร (Rattiya Aroonsri)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
23 ก.พ. 67 : งานกาชาด จ.กำแพงเพชร
24 ก.พ. 67 : วัดปากบึง เคหะร่มเกล้า กทม.
25 ก.พ. 67 : วัดโพธิญาณ (เกาะเด็ด) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
26 ก.พ. 67 : วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27 ก.พ. 67 : อ.สระไคร จ.หนองคาย
28 ก.พ. 67 : งานกาชาด จ.ภาพสินธุ์
29 ก.พ. 67 : งานพระไกรสิงหนาท อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ