คิวงาน เวียง นฤมล (Vieng Narumon)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : งานบริษัท เตรียมอัลบั้นใหม่
23 ก.พ. 67 : สำรองงาน จ.หนองคาย
24 ก.พ. 67 : วัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
25 ก.พ. 67 : ร้านอีสานลำเพลิน กทม.
26 ก.พ. 67 : งานประเณีเผ่าเยอ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
28 ก.พ. 67 : งานฉลองวันเกิด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
28 ก.พ. 67 : สำรองงาน งานเลี้ยงบริษัท BJC พระโขนง กทม.
29 ก.พ. 67 : มหกรรมโปงลาง แพรวาและกาซาด หน้าศาลากลาง(หลังใหม่) จ.กาฬสินธุ์