คิวงาน ลำไย ไหทองคำ (Lamyai)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : 1.โรงแรมคุ้มสุพรรณ (รงแรมวาสิดี) จ.สุพรรณบุรี
22 ก.พ. 67 : 2. โรงเหล้าแสงจันทร์รามอินทรา จ.กรุงเทพ
23 ก.พ. 67 : งานประจำปีวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
24 ก.พ. 67 : 1.งานเลี้ยง บ.ปาล์มมีกรุป จำกัด จ.สมุทรปราการ
24 ก.พ. 67 : 2.งานเทศกาลโคมไฟ ศาลเจ้าบางปู จ.สมุทรปราการ
25 ก.พ. 67 : งานประจำปีวัดหนองโพ (หลวงพ่อเดีม ) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
26 ก.พ. 67 : งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
27 ก.พ. 67 : 1.งานรถแห่+ลำย จอดเล่น อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
27 ก.พ. 67 : 2.งานที่ อ.พล (เปรม สะแบงบิน) จ.ขอนแก่น
28 ก.พ. 67 : งานพระไกรสิงหนาก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
29 ก.พ. 67 : งานนบพระเล่นเพลง จ.กำแพงเพชร