คิวงาน เดปท์ (DEPT)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : LET'S BLEND SIGNATURE NIGHT / 24 BAR DON MUEANG
23 ก.พ. 67 : LET'S BLEND SIGNATURE NIGHT / 73 BAR COCOWALK
29 ก.พ. 67 : SRICHAROEN BROTHER BAR AND RESTUARANT / RAYONG
09 มี.ค. 67 : Chang Music Connection Presents พุ่งใต้เฟส 2
23 มี.ค. 67 : Pattaya Music Festival 2024 สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ
30 มี.ค. 67 : CAT EXPO ขอนแก่น ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์