คิวงาน ตู่ ภพธร (Two Popetorn)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : งานภายใน(กทม.)
22 ก.พ. 67 : ร้านTHE MOON (ASOK-PHET) ㆍ LIPTA FEAT. TWO ㆍ