คิวงาน เดอะทอยส์ (The Toys)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
20 เม.ย. 67 : Journey Of Souls Joe's Bar Chicago , linois, USA
21 เม.ย. 67 : Journey Of Souls @ The Cutting Room , New York , USA
28 เม.ย. 67 : งาน Cat มือที่สอง @ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI