คิวงาน FREEHAND (FREEHAND)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
20 เม.ย. 67 : รังสิตสาด 2 📍 ESC Park Rangsit
21 เม.ย. 67 : สุขเสมอ Cafe' / อุดรธานี
24 เม.ย. 67 : บ้านเพื่อน บางกอก / เกษตร นวมินทร์
25 เม.ย. 67 : รับลม Rublom / รันเวย์ Ladkrabang