คิวงาน เสก โลโซ (SEK LOSO)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
23 ก.พ. 67 : L0 คอนเสิร์ตการกุศล สนามกีฬา รร.บางขันวิทยา จ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
24 ก.พ. 67 : SL / TG / LB งานตลาถปลาฟิชวิลเลจ จ.บ้านโป้ง จ.ราชบุรี
25 ก.พ. 67 : SL / TG / LB งาแส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
27 เม.ย. 67 : กระทิง 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥