คิวงาน เทเลวิชั่น ออฟ (Television Off)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
25 เม.ย. 67 : งาน Sea Breeze @ Alive Pork Hall ชั้น G (ด้านหน้าศูนย์)
09 มิ.ย. 67 : 💥CAT TSHIRT เทศกาลเสื้อยืดประจำปีของแคทเรดิโอ