คิวงาน เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา (Beer)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : คอนเสิร์ตแยกส้มหล่น จ.ระยอง
23 ก.พ. 67 : วัดหนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24 ก.พ. 67 : วัดหงส์บ้านศรีสะแรด พุธไธสง จ.บุรีรัมย์
28 ก.พ. 67 : ร้านโรงเป๊ก ประทาย จ.นครราชสีมา
29 ก.พ. 67 : โรงเบียร์ 101 พาวิลเลี่ยน