คิวงาน ตรี ชัยณรงค์ (Tree Chainarong)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : งาน OTOP ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี เวลา 18:00 น.
23 ก.พ. 67 : งานกาชาดและของดีอำเภอบ้านผือ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24 ก.พ. 67 : งานบุญ 100 วัน โรงปุยภูตะวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เวลา 20:00
25 ก.พ. 67 : งานมนต์รักลพบุรี ณ สนามโดดร่ม อ.เมือง จ.ลพบุรี เวลา 21:00 น. (เต็มวง)
27 ก.พ. 67 : วัดหลักสองราษฎร์บำรุง บ้านแพ้ว จ.สมุทร์สาคร (เต็มวง)