คิวงาน Lกฮ (lcoholtmg)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : เทศกาลอาหารจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24 ก.พ. 67 : วัดพระบาทเขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
26 ก.พ. 67 : งานฤดูหนาว อ.แม่สระเรียง จ.แม่ฮ่องสอน