ค่าย สังกัด
Boxx Music

ตัวช่วยในการแนะนำศิลปิน นักร้อง ราคาตามที่ต้องการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 085-821-5119, LINE OA : @Thai2Music

ศิลปิน

View All
จ้าง อิ้งค์ วรันธร เปานิล,จ้าง Ink Waruntorn : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง อิ้งค์ วรันธร เปานิล,จ้าง Ink Waruntorn : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) อิ้งค์ วรันธร เปานิล
ราคาเริ่มต้น 190,000 บาท
จ้าง บีน นภสร,จ้าง Bean Napason : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง บีน นภสร,จ้าง Bean Napason : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) บีน นภสร
ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
จ้าง ซีเรียสเบคอน,จ้าง SERIOUS BACON : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง ซีเรียสเบคอน,จ้าง SERIOUS BACON : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) ซีเรียสเบคอน
ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
จ้าง ปอย ตวัน ชวลิตธำรงค์,จ้าง Poy Portrait : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง ปอย ตวัน ชวลิตธำรงค์,จ้าง Poy Portrait : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) ปอย ตวัน ชวลิตธำรงค์
ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
จ้าง วันวัน,จ้าง OneOne : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง วันวัน,จ้าง OneOne : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) วันวัน
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง คอปเตอร์–วิศรุต เล้าเจริญชัย,จ้าง Copter Panuwat : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง คอปเตอร์–วิศรุต เล้าเจริญชัย,จ้าง Copter Panuwat : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) คอปเตอร์–วิศรุต...
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง โอ ปวีร์ คชภักดี,จ้าง O-Pavee : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง โอ ปวีร์ คชภักดี,จ้าง O-Pavee : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) โอ ปวีร์ คชภักดี
ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
จ้าง เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล,จ้าง Maiy Supitcha : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล,จ้าง Maiy Supitcha : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง วิช,จ้าง Wish. : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง วิช,จ้าง Wish. : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) วิช
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง เพ็ญประภา,จ้าง Penprapa : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง เพ็ญประภา,จ้าง Penprapa : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) เพ็ญประภา
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง ฝ้าย ปัถยา,จ้าง FAI PATTHAYA : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง ฝ้าย ปัถยา,จ้าง FAI PATTHAYA : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) ฝ้าย ปัถยา
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท
จ้าง นัน สุนันทา ยูรนิยม,จ้าง Nann Sunanta Yoonniyom : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค)
จ้าง นัน สุนันทา ยูรนิยม,จ้าง Nann Sunanta Yoonniyom : Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) นัน สุนันทา ยูรนิยม
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท