หวาย ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ : อื่นๆ

หวาย ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ (WAii Panyarisa)

สอบถามข้อมูลคลิ๊ก หวาย ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ , WAii Panyarisa ,
ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
กรุงเทพ 95,000 บาท
Event 105,000 บาท
ต่างจังหวัด 105,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119