ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
Band กรุงเทพ 55,000 บาท
Band ต่างจังหวัด รถตู้ 60,000 บาท
Band ต่างจังหวัด เครื่องบิน 65,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119