ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
กรุงเทพ 175,000 บาท
ต่างจังหวัด รถตู้ 175,000 บาท
ต่างจังหวัด เครื่องบิน 175,000 บาท
เทศกาล 260,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119