เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล : บ็อกซ์ มิวสิค
เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล : บ็อกซ์ มิวสิค

เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล (Maiy Supitcha)

สอบถามข้อมูลคลิ๊ก เหมย สุพิชฌาย์ ชีวพิทักษ์ผล , Maiy Supitcha ,
ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
โชว์ 45,000 บาท
Event 50,000 บาท
เทศกาล 60,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119