ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
Backing Track กรุงเทพ 130,000 บาท
Backing Track ต่างจังหวัด รถตู้ 160,000 บาท
Backing Track ต่างจังหวัด เครื่องบิน 160,000 บาท
เทศกาล Backing Track กรุงเทพ 165,000 บาท
เทศกาล Backing Track ต่างจังหวัด รถตู้ 205,000 บาท
เทศกาล Backing Track ต่างจังหวัด เครื่องบิน 205,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119