ตารางราคา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119

ประเภทงาน ราคา
Backing Track กรุงเทพ 95,000 บาท
Backing Track ต่างจังหวัด เครื่องบิน 95,000 บาท
Backing Track ต่างจังหวัด รถตู้ 100,000 บาท
กรุงเทพ 140,000 บาท
ต่างจังหวัด เครื่องบิน 140,000 บาท
ต่างจังหวัด รถตู้ 155,000 บาท
เทศกาล 215,000 บาท
กรอกข้อมูลงานที่ต้องการจ้าง

สอบถามข้อมูล LINE OA : @thai2music
Mobile : 085-821-5119