คิวงาน ธามไท แพลงศิลป์ (Timethai)

ข้อมูลจาก Facebook Page ศิลปิน และ Page Event ต่างๆ
ข้อมูลอาจมีผิดพลาดโปรดตรวจสอบจากทาง Facebook Page ของศิลปินนั้นๆอีกครั้ง
22 ก.พ. 67 : ร้าน DISTRICT 65 พิษณุโลก
23 ก.พ. 67 : ร้าน เซ็งลี่ฮ้อ ลำปาง
28 ก.พ. 67 : ร้าน FULLHOUSE สุรินทร์
29 ก.พ. 67 : ร้าน FULLHOUSE บรีรัมย์