รอสักครู่นะครับ กำลังไปที่หน้า .. [ เิอก เอกราช สุวรรณภูมิ ]